Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El recurs especial en matèria de contractació

Objectiu:
Conèixer les característiques del recurs especial en matèria de contractació, els efectes en el procediment licitatori i les conseqüències per al procediment de contractació de l’estimació o desestimació del recurs.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 0
Calendari: 3r trimestre
Continguts:

- Objecte i finalitat del recurs especial en matèria de contractació
- Persones legitimades per interposar el recurs
- tramitació
- efectes sobre el procediment licitatori. La suspensió del
procediment licitatori