Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El recurs especial en matèria de contractació Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Conèixer les característiques del recurs especial en matèria de contractació

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Dte. Ciutat Vella | Dte. Eixample | Dte. Sarrià-Sant Gervasi | Dte. Gràcia | Dte. Horta-Guinardó | Dte. Nou Barris | Dte. Sant Andreu | Dte. Sant Martí
Sector:
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Educació | Consorci d’educació | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. Persones Discap. | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Inst. Muni. Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
05.06.2014
12.06.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
Horari:
Lloc:
Objectius específics:
 • Conèixer les conseqüències per al  procediment de contractació de l'estimació o desestimació del recurs
 • Conèixer els efectes en el procediment licitatori
 • Continguts:
  • Objecte i finalitat del recurs especial en matèria de contractació
  • Persones legitimades per interposar el recurs
  • Efectes en el procediment licitatori
  • Efectes sobre el procediment licitatori. La suspensió del procediment licitatori
  Observacions:

  Personal destinatari: assessors jurídics i tècnics

   

  Acreditació:
  Assistència
  Professorat:
  Rafael Herrero Iturriaga. Lletrat de la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic
  Coordinació:
  Alfons Ortega