Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El rol i les eines per treballar en equip

Objectiu:
Obtenir els recursos per a tenir una correcta i eficaç dinàmica de treball ambs els companys de feina amb qui treballo habitualment.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Marc conceptual del treball en equip
- Principis bàsics d'interacció que afavoreixen el treball en
equip
- Del grup a l'equip. Les grans diferències
- Diagnòstic d'ubicació de l'equip
- La presa de decisions en equip
- Desenvolupament dels rols dintre d'un equip
- Tractament dels comportaments dintre de l'equip