Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El tractament grupal de nens petits: aprenent de l'experiència

Objectiu:
Aprofundiment en la conducció de grups terapèutics. Sessions de supervisió pràctica en l'ambit de l'atenció precoç tant en grups de mares i pares com amb grups d'infants
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
És un curs eminentment pràctic a on es treballa en funció de
l'obersevació directa de la dinàmica grupal i en base a la interpretació
del que està passant "aqui ara" en el grup.