Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració de memòries de programes pressupostaris

Objectiu:
  • Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb el productes, serveis i resultats esperats.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre

Edició 1

Dates:
18.06.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar, 1 plata 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer el paper que juguen les memòries de programa dins del cicle pressupostari del Pressupost Executiu
  • Conèixer els requeriments i orientacions tècniques pel que fa a l’emplenament dels diferents apartats i camps de les memòries de programa (actuacions, indicadors,...)
  • Detectar els punts de millora en l’emplenament de les memòries de programa, en relació a les memòries de programa entregades pel projecte de pressupost 2013.
Continguts:
  • 1. La teoria del programa (o model del marc lògic)
  • 2. El sistema de Pressupost Executiu
  • 3. Les memòries de programa dins del cicle pressupostari
  • 4. Aspectes generals de les memòries de programa
  • 5. Orientacions en l’emplenament dels apartats i camps de les memòries de programa
  • 6. Conclusions extretes de les memòries de programa 2013
Observacions:

Aquest curs està relacionat amb el curs de la teoria del programa.

Professorat:
Anna Tarrach i Jordi Baños
Coordinació:
Mercè Gomis