Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració de memòries de programes pressupostaris Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb el productes, serveis i resultats esperats.
  • Conèixer el paper que juguen les memòries de programa dins del cicle pressupostari del Pressupost Executiu.
  • Conèixer els requeriments i orientacions tècniques pel que fa a l’emplenament dels diferents apartats i camps de les memòries de programa (actuacions, indicadors,...)
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 50
Durada (hores edició): 4
Calendari: 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
19.06.2014
Horari:
de 9 a 13 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1 Sala d'Actes
Aj. Barcelona
Continguts:
  • 1. La teoria del programa (o model del marc lògic)
  • 2. El sistema de Pressupost Executiu
  • 3. Les memòries de programa dins del cicle pressupostari
  • 4. Aspectes generals de les memòries de programa
  • 5. Orientacions en l’emplenament dels apartats i camps de les memòries de programa
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Jordi Baños
Coordinació:
Mercè Gomis