Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració de memòries de programes pressupostaris

Objectiu:
Conèixer els aspectes bàsics per a l'elaboració d'una memòria de programa pressupostari com a eina per poder relacionar els recursos econòmics amb els productes, serveis i resultats esperats.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 50
Durada (hores edició): 5
Continguts:
1. La teoria del programa (o model del marc lògic)
2. El sistema de Pressupost Executiu
3. Les memòries de programa dins del cicle pressupostari
4. Aspectes generals de les memòries de programa
5. Orientacions en l’emplenament dels apartats i camps de les memòries
de programa
6. Conclusions extretes de les memòries de programa 2013