Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Elaboració, seguiment i anàlisi d'indicadors

Objectiu:
Aprendre a identificar el tipus d'indicador per a cada objectiu, dissenyar quadres d'indicadors i adquirir les habilitats necessàries per realitzar l'anàlisi i seguiment dels resultats.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Tipologia
- Criteris per a la definició d'indicadors
- Disseny i Estructura
- Construcció d'un quadre de comandament
- Sistemes d'anàlisi i seguiment
- La presentació