Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Els connectors i la puntuació

Objectiu:
Aprendre a usar correctament els diferents signes de puntuació i els connectors en un text.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Continguts:
- Introducció als connectors
- Preposicions
- Conjuncions
- Signes de puntuació
- La connexió des del punt de Vista textual