Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Els ensenyaments musicals per a alumnat amb necessitats educatives especials

Objectiu:
Formar el professorat de les escoles de música en els aspectes educatius, circuits de suport i metodologia per a l'adaptació dels ensenyaments musicals a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Programació de l'activitat musical dirigida a infants i joves amb
necessitats educatives específiques a l'escola de música, des de
l'expermentació fins l'aprenentatge d'un instrument, en participació a
activitats col·lectives
- recursos metodològics
- suport