Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Els jardins de Barcelona i la seva interpretació

Objectiu:
  • Coneixer les tipologies de jardins de Barcelona per millorar-ne el manteniment.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Parcs i Jardins
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 21
Calendari: 2n trimestre