Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Els valors dels documents. Estudi per a les propostes d'avaluació

Objectiu:
Obtenir coneixements de caràcter pràctic i criteris per poder concretar els valors dels documents i determinar els terminis de retenció de les sèries documentals d'acord amb els terminis de prescripció de cada valor.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Els valors dels documents i La seva concreció en Les sèries
documentals municipals
- Superposició dels diferents valors al llarg de La vida dels documents
- Els grups de funcions, base per a l'avaluació documental
- Seguretat jurídica, prescripció dels valors i terminis de retenció
- La justificació de La proposta tècnica de retenció