Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Ergonomia en oficines

Objectiu:
  • Identificar els riscos en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Recursos
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Autoaprenentatge
Modalitat: Virtual
Calendari: Tot l'any