Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Escolta activa i models mentals Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Augmentar la capacitat per entendre i comprendre les raons de l`altre.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
24.01.2014
31.01.2014
14.02.2014
Horari:
De 09:00 a 13:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
07.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
05.12.2014
Horari:
De 09:00 a 13:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1a
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Saber captar i comprendre els nostres interlocutors, els seus pensaments i sentiments.
  • Reconèixer els models mentals propis i aliens per tal d'empatitzar i  afavorir relacions positives.
  • Practicar l'escolta activa a partir del reconeixement dels models mentals.
Continguts:
  • Definició de conceptes i marc de referència.

L'empatia: què és i què comporta.

Anàlisi de les principals dificultats a l'hora de ser empàtic.

Definició d'estratègies.

  • Definició d'empatia.

L'empatia i la intel·ligència emocional.

Els principis bàsics de l'empatia.

Activitats d'aplicació.

  • L'escolta activa.

Què vol dir exactament escoltar activament?

L'escolta activa com eina per ser empàtics.

Els 3 nivells d'escolta i les emocions que generen.

Eines d'escolta activa.

Exercicis d'aplicació.

  • Els models mentals.

Què són els models mentals?

Com operen?

Els models mentals, les creences, els valors.

El model d'Ellis i els pensaments irracionals.

L'escala d'inferències.

Exercici

  • Pla de millora en la gestió dels nostres models mentals i escolta activa per afavorir l'empatia.

 

 

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Carme Ledesma
Ledesma Consultores
Coordinació:
Cristina Capellades