Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Escoltar i argumentar com a base de la relació interpersonal Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer estratègies per l`escolta activa i l`argumentació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 4
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
21.02.2014
28.02.2014
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
12.05.2014
19.05.2014
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl. 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
19.09.2014
26.09.2014
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
21.11.2014
28.11.2014
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Adquirir coneixements, estratègies, recursos i eines pràctiques per incrementar les habilitats de comunicació interpersonal.
  • Tractar la informació de forma estructurada, clara, argumentada i persuasiva.
  • Interactuar de manera eficaç amb els altres.
Continguts:
  • Marc bàsic del procés comunicatiu.
  • Perspectiva aplicada: la comunicació eficaç a la pràctica.
  • Autoavaluació i mapa de millora de les pròpies habilitats de comunicació eficaç.
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Silvia Navarro
Coordinació:
Mercè Gomis