Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Escoltar i argumentar com a base de la relació interpersonal

Objectiu:
Augmentar la capacitat per transmetre informació mitjançant l'escolta activa i l'argumentació racional. Prendre consciència de la rellevància de la comunicació interpersonal dins el context organitzatiu i de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Marc bàsic del procés comunicatiu
Rellevància de la comunicació interpersonal en el context
organitzatiu
El procés de comunicació
La comunicació interpersonal funcional i disfuncional
El feed-back
- Perspectiva aplicada: La Comunicació eficaç a La pràctica
Principals avantatges
Regles bàsiques
Passes a seguir
Els estils comunicatius
Habilitats comunicatives més rellevants
- Autoavaluació i mapa de millora de Les pròpies habilitats de
comunicació eficaç