Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Estils de redacció

Objectiu:
Conèixer les principals tècniques de redacció periodística i aprendre eines d'estil per millorar la redacció de notícies i textos.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Notícies en Format breu i notes de premsa
- Notícies en Format Twitter
- Estructura de La notícia
- Mdia justa dels textos
- estils de redacció segons el tipus de text