Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Estratègies comunicatives i comunicació eficaç

Objectiu:
- Desenvolupar habilitats i coneixements a tenir en compte per generar un pla de comunicació eficaç en relació a un programa i/o projecte concret.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 17
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
1.Comunicació en públic
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.Estratègia comunicativa:
2.1.
2.2.
Afectació
2.3. Classificació secundària en funció de l’acceptació del
projecte/programa
2.4.
3.Estratègies en funció dels públics
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.Els quatre elements clau de les presentacions
4.1.1.
5.Les quatre orientacions de les presentacions
5.1.1.
6.Elaboració de la presentació i suport tecnològic
7.Algunes idees per avaluar l’impacte de la presentació
8.El pla de transferència al lloc de treball