Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Estratègies per a la gestió de les xarxes socials de l'AQVIE

Objectiu:
- Aportar coneixements sobre la gestió de les Xarxes Socials (bàsicament facebook i twitter) - Donar pautes sobre el marc de referència legal i la imatge corporativa vinculada. - Aportar elements estratègics d’us i optimització de les eines. - Donar
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Marc introductori: Les xarxes socials a l’Ajuntament de Barcelona i
la seva gestió.
- el Marc legal i La imatge corporativa.
- Els continguts: quan, com, qui, control... Quina eina és la més
adient?
- Aspectes estratègics:
- Com arribar al públic "diana"?
- Amb quin llenguatge traslladar la informació?
- Qui visita la pàgina? – seguidors...

- pautes de recerca avançada.
- Límits de Les funcions.

OBSERVACIONS:
DIRIGIDA A TÈCNICS/QUES QUE GESTIONEN DIRECTAMENT I/O INDIRECTAMENT
XARXES SOCIALS.
ADREÇADA PRINCIPALMENT AL PERSONAL DE LA GERÈNCIA I AMB PLACES LIMITADES
ALS INSTITUTS.