Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Excel 2010 (nivell mig) Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Adquirir coneixements específics del funcionament d'Excel 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
04.03.2014
11.03.2014
18.03.2014
Horari:
De 09:00 a 12:00
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
08.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
Horari:
De 09:00 a 12:00
Lloc:
Espais de formació
c. Escar,1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
06.10.2014
13.10.2014
20.10.2014
Horari:
De 09:00 a 12:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
10.12.2014
15.12.2014
22.12.2014
Horari:
De 09.00 a 12.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
AFEDAP
Continguts:
 • Operacions amb fulls de càlcul.
 • Introducció de dades.
 • Aplicar formats.
 • Formats avançats.
 • Fórmules i referències.
 • Funcions I.
 • Funcions II.
 • Gràfics.
 • Creació de plantilles.
 • Protecció de dades.
 • Impressió.
 • Bases de dades.
 • Taules dinàmiques.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
GESEM
Coordinació:
Cristina Capellades