Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Excel 2010 (nivell mitjà)

Objectiu:
Aprendre les funcionalitat del programari informàtic de fulls de càlcul Excel 2010, a nivell d'usuari intermedi.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Operacions amb fulls de càlcul
- Introducció de dades
- Aplicació de formats
- formats avançats
- fórmules i referències
- Funcions i
- Funcions II
- Gràfics
- Creació de plantilles
- Protecció de dades
- Impressió
- Bases de dades
- Taules dinàmiques