Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Excel Avançat

Objectiu:
Conèixer les eines que ofereix el programari d'ofimàtica d'Excel per dur a terme operacions avançades.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Creació de Taules automàtiques
- Validació de cel·les
- formats condicionals
- Funcions de text
- Gràfics
- Taules dinàmiques
- Funcions lògiques i condicionals
- Funcions de Cerca
- Introducció a La Creació de macros
- Importació de dades des de l'Excel a l'Acces
- Tractament de grans volums d'informació
- relació entre Taules: establir relacions de camps entre Taules Access
per optimitzar cerques
- Extracció de dades mitjançant consultes