Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Excel: taules automàtiques, filtres, plantilles i gràfics

Objectiu:
Aprendre a crear taules automàtiques per generar de forma ràpida els càlculs més habituals d'Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Creació de Taules automàtiques
- Creació de formats de taula personalitzats
- Creació de formats de cel·la personalitzats
- Creació de Gràfics
- tipus de Gràfics
- Guardar Gràfics com a plantilles
- Exercicis