Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Fer preguntes efectives

Objectiu:
  • Dominar l`ús de les preguntes per obtenir i interpretar la informació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
15.04.2013
22.04.2013
29.04.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
02.07.2013
05.07.2013
09.07.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
14.10.2013
18.10.2013
21.10.2013
Horari:
De 09.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Dominar l`ús de les preguntes.
  • Obtenir i interpretar la informació.
  • Afavorir la comprensió dels fets.
  • Explorar noves formes per resoldre problemes conjuntament amb la persona interlocutora.
Continguts:
  • Diagnòstic en l`ús personal de les preguntes per a un domini efectiu.
  • La comunicació conductual i l`ús de les preguntes.
  • Per què l`ús de les preguntes?
  • Com formular les preguntes.
  • Entrenament.
Professorat:
Mª José de Oro
Coordinació:
Cristina Capellades