Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Fer preguntes efectives

Objectiu:
Aprendre a dominar l'ús de les preguntes, a obtenir i interpretar la informació per afavorir la comprensió dels fets i a millorar la resolució de problemes d'interlocució.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Diagnòstic de l'ús personal de la pregunta per a un domini efectiu
- Activitat pràctica per introduir Els continguts del taller i posar
a prova les persones participants i per identificar en petits grups:
- Punts forts
- Punts febles

- La comunicació conductual i l'ús de les preguntes
- La maièutica
- Què és la comunicació conductual
- Els dos elements:
- Qui pregunta: intenció i efecte
- Qui contesta: conèixer les altres persones per relacionar-nos
positivament

- Per què l'ús de les preguntes?
- Per descobrir
- Per conèixer
- Per motivar /convèncer

- com formular Les preguntes?
- Mètode bàsic: preguntes analítiques, avaluatives i de coneixement
- Segon mètode: John Grinder i Richard Bandler
- Fets i experiències
- Judicis
- Interpretacions/suposicions
- Els nivells d'escolta i la intuïció

- Entrenament
- Casos d'estudi
- Situacions ràpides
- Joc de rol
- Recomanacions