Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Formació permanent 36 h. Curs bàsic d'ap untalaments d'urgència.

Objectiu:
- Coneixer el material i eines del serveis disponibles i ubicació per intervenir en patologies de la construcció i apuntalaments. - Saber distinguir d'una edificació les possibles conseqüències d'una afectació d'elements constructius principals, secunda
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 6
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre
Continguts:
Contingut 1
Contingut 2