Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió de conflictes Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Conèixer les eines i adquirir les habilitats per una bona gestió del conflict amb l'equip
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
02.04.2014
08.04.2014
15.04.2014
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
10.11.2014
19.11.2014
26.11.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 hores
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Objectius específics:
 • Entendre la dinàmica dels conflictes, les seves causes i l'entorn on es desenvolupen.
 • Continguts:
  • Principis bàsics d’interacció que afavoreixen el treball en equip

  -          Busquem un tracte persona a persona: la comunicació bi direccional efectiva com a base de tota relació

  -          Tractem de trobar què tenim en comú: els estils personals en la resolució de conflictes. Model de Killman.

  -          Valorem la integritat d’altres persones: sabem apreciar el valor i les fortaleses dels altres.

  -          Coneixem l’estil de l’altre i ens posem el l seu lloc.

  • Anàlisi del conflicte

  -          Com s’inicia un conflicte? Causes i elements que originen i potencien els conflictes. Fases i evolució dels conflictes. El cicle d’un conflicte.

  -          Tipus de conflicte, causes substancials i psicològiques, clima, objectius, seqüencia (latència, reacció, acció i conseqüències).

  -          Exercici: estudio de casos en petits grups

  • Estats emocionals i el contagi de les emocions en els conflictes

  -          El primer pas: la gestió de la resposta emocional davant d’un conflicte, de la reactivitat a la proactivitat.

  -          L’enfocament cap a la resolució del conflicte i cap a les emocions.

  -          Casos de persones difícils.

  -          El tracte amb “ persones difícils”.

  • Estratègies per a la gestió de conflictes

  -          Com buscar solucions constructives per a totes las parts. Model guanyar-guanyar en les relacions interpersonals.

  -          Diferents estratègies de resolució: mètodes preventius, mètodes de negociació, mètodes de facilitació a través d’un tercer, mètodes d’investigació-assessorament, l’arbitratge imposat.

  -          L’automediació com a mètode integral en la resolució de conflictes.

  -          Pràctica: casos, role-plays i modelatges per a experimentar la conveniència de cadascun dels mètodes, segons sigui la situació i l’estil personal.

  • El/la cap com a persona facilitadora en la gestió de conflictes

  -          Quan utilitzar aquesta alternativa

  -          Qui Facilita: rol i habilitats

  -          Etapes del procés: preparació, reunió de les parts, presentació, alleujament, pas a la raó, establiment d’interessos i necessitats, propostes, compromís i seguiment.

  -          Role-playing fictici proposat pel/per la formador/a.

  -          Role-playing a partir de casos proposats per les persones participants.

   

  Acreditació:
  Assistència
  Professorat:
  Synergy Network
  Coordinació:
  Alfons Ortega