Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió de conflictes a l’equip

Objectiu:
  • Analitzar el context d`actuació en un marc conceptual ampli que inclogui els conceptes de convivència, ciutadania, inclusió/cohesió social, civisme, diversitat, etc.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Organisme públic / Consorci:
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 8
Calendari: 4t trimestre