Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió del canvi

Objectiu:
  • Identificar i saber comunicar una situació de canvi i les implicacions en el lloc de treball.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Sessions de desenvolupament
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
18.11.2013
25.11.2013
02.12.2013
Horari:
De 09.00 a 13.00 h
Lloc:
Espais formatius
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer les respostes més habituals als canvis.
  • Examinar i aprendre del propi comportament durant el canvi.
  • Avaluar i entredre les raons del canvi
  • Saber treballar de forma efectiva amb les resistències al canvi.
Continguts:

Mòdul 1 - Cap al canvi

Mòdul 2 - Reconèixer les pròpies reaccions.

Mòdul 3 - Valorar l'impacte del canvi.

Mòdul 4 - Reconèixer les accions dels altres i realitzar accions positives.

Professorat:
Mª José de Oro
Coordinació:
Cristina Capellades