Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió del coneixement i experiències Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer les metodologies de treball per impulsar projectes de gestió del coneixement.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre | 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
29.01.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1a
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Entendre el concepte de gestió del coneixement.
  • Saber diferenciar les diferents tipologies de coneixement.
  • Conèixer la tecnologia que acompanya a la recollida i tractament del coneixement.
Continguts:
La gestió d’intangibles en la tasca de transferència de coneixements
Marc conceptual del coneixement
Gestió del coneixement
Models de transferència de tecnologia
La tecnologia aplicada a la gestió del coneixemen
  • La gestió d’intangibles en la tasca de transferència de coneixements.
  • Marc conceptual del coneixement.
  • Gestió del coneixement.
  • Models de transferència de tecnologia.
  • La tecnologia aplicada a la gestió del coneixement.

 

 

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Xavier Hernández
Montaner & A
Coordinació:
Cristina Capellades