Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió del temps i els resultats

Objectiu:

Conèixer eines i adquirir habilitats per optimitzar l`eficiència i l`eficàcia en el lloc de treball.

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 3
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
07.02.2014
07.03.2014
Horari:
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
30.05.2014
27.06.2014
Horari:
09:00 - 14:00 h
09:00 - 14:00 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
9.10.2014
6.11.2014
Horari:
9 a 14 h
9 a 14 h
Lloc:
Escar, 1 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Fer propostes de millora per optimitzar l’eficiència i l’eficàcia de la feina.
 • Finalitzar eficientment totes les tasques que s’inicien.
 • Donar resposta a les necessitats i als requeriments de la feina d’una forma autònoma.
 • Prioritzar els resultats esperats en la feina, sense “perdre’s" en els procediments.
Continguts:

UNITAT 1

 • Factors organitzacionals vinculats a la gestió del temps.
 • Planejar les activitats.
 • Plans de contingència.
 • L'entorn en general.
 • Eficàcia o eficiència.
 • Temps compromès.
 • Els lladres del temps.
 • Solucions als lladres del temps

UNITAT 2

 • Suggeriments pràctics per millorar l'ús del temps.
 • Establir dates de seguiment.
 • Principis pràctics.
 • Organitzar les activitats
 • Matriu de priorització Eisenhawer.
 • Com fixar indicadors de progrés i rendiment.
 • Criteris per determinar indicadors de progés i rendiment

UNITAT 3

 • La nostra pròpia actitud personal.
 • Els hàbits.
 • Comportament tipus X.
 • Comportament tipus Y.
 • El que fem preferentment.
 • Ocupació real del nostre propi temps.
 • Un consell valuós.
 • Temps de qualitat.
 • Resum i conclusions pràctiques.
Observacions:
Acreditació:
Participació
Professorat:
Àlex Roig
Tricerh
Coordinació:
Esteve Barandica