Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió del temps i resultats

Objectiu:
Conèixer com organitzar i aprofitar millor el temps per obtenir més bons resultats a la feina.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Factors organitzacionals vinculats a La gestió del temps
Planificació de les activitats. Plans de contingència
L'entorn en general
Eficàcia o eficiència
Temps compromès
Els lladres del temps
Solucions als lladres del temps

- Suggeriments pràctics per millorar l'ús del temps
Establiiment de dates de seguiment
Principis pràctics
Organització de les activitats
Matriu de priorització Eisenhawer
Fixació d'ndicadors de progrés i rendiment
Criteris per determinar indicadors de progés i de rendiment

- La pròpia actitud personal
Els hàbits
Comportament tipus X
Comportament tipus Y
El que fem preferentment
Ocupació real del nostre propi temps
Un consell valuós
Temps de qualitat
Resum i conclusions pràctiques