Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió dels riscos de corrupció: una responsabilitat directiva Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Sensibilitzar-nos que els valors ètics es construeixen en l'activitat diària en qualsevol entorn i àmbit en el qual ens movem com a professionals del sector públic.
  • Identificar la responsabilitat que tenim com a directius sobre la integritat professional del nostre equip i la contribució del nostre lideratge a l'ètica institucional de la unitat/organització on treballem.
  • Disposar d'algunes eines contra la corrupció, mitjançant el diagnòstic de riscos i l'aplicació de plans d'acció preentius i contingents.

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció | Personal directiu
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 14
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
22.05.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
26.05.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
16.06.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1 planta 1
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
15.09.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 5

Dates:
02.10.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 6

Dates:
06.10.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 7

Dates:
13.10.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 8

Dates:
20.10.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 9

Dates:
17.11.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona

Edició 10

Dates:
24.11.2014
Horari:
De 09:00 a 14:00 h
Lloc:
Espais de formació
c. Escar, 1, planta 1
Aj. Barcelona
Continguts:
  • El concepte de corrupció (definició, conseqüències i marc normatiu).
  • Ètica i valors en l'exercici de la funció directiva.
  • Eines per millorar la transparència, per enfortir la integritat i per identificar i gestionar els riscos de corrupció.
  • La responsabilitat directiva i el lideratge ètic.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Professionals de la Direcció de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Coordinació:
Cristina Capellades