Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió dels riscos de corrupció: una responsabilitat directiva

Objectiu:
Sensibilitzar-nos sobre els valors ètics i identificar la nostra responsabilitat que tenim sobre la integritat del nostre equip i en l'ètica institucional. També conèixer algunes eines contra la corrupció.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 5
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- El concepte de corrupció (definició, conseqüències i marc normatiu)
- Ètica i valors en l’exercici de La funció directiva
- Eines per millorar la transparència, per enfortir la integritat i per
identificar i gestionar els riscos de corrupció
- La responsabilitat directiva i el lideratge ètic