Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió dels webs institucionals de l'Area de Qualitat de VIda, Igualtat i Esports

Objectiu:
 • Adquirir coneixements per gestionar i actualitzar les pàgines web institucionals.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 22
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre

Edició 1

Dates:
15.10.2013
22.10.2013
29.10.2013
Horari:
De 09.00 a 13.00 h
Lloc:
Sala de formació del carrer Pujades, 29
Aj. Barcelona
Objectius específics:

Aportar coneixements d’aprofundiment sobre les tasques i funcions relacionades amb la gestió dels Webs institucionals amb els que compta l’Àrea de Qualitat de vida, Igualtat i Esports, tant a nivell tecnològic com de continguts:

 • Aprendre a fer servir Vignette 8 a nivell de "redactor/validador" (Manteniment bàsic: notícies, agendes, banners...)
 • Conèixer els conceptes de lectura fàcil (LF) i de llenguatge planer i la seva aplicació en la gestió de pàgines Web.
Continguts:

A nivell tecnològic: Vignette 8 (8 hores)

 • Entorns del gestor (Gestor de continguts VCM, Entorn de previsualització, Entorn de publicació)
 • Tipus de continguts (AB Notícia, AB Enllaç, AB Agenda, AB Document, etc.). Exemples pràctics de creació dels diferents continguts.
 • Altres conceptes (ordenació de continguts, traduccions, programació de publicació, refrescar la caché...)
 • Compartició de notícies o altres continguts.
 • Retoc d'imatges.

A nivell de continguts: Perfeccionament en la redacció de pàgines Web (4 hores)

 • Contingut, llenguatge i forma: les claus per a una bona comunicació
 • Introducció als conceptes de lectura fàcil i llenguatge planer
 • Estructurar el missatge: tenir en compte el destinatari
 • Anàlisi de diferents tipus de webs
 • Consells per elaborar continguts web
 • Pràctiques d’adaptació de continguts web
Observacions:

Ambdues parts del curs (coneixements tecnològics i de continguts) tindran un enfocament teòric-pràctic.
Pel que fa a l’aprofundiment en coneixements tecnològics, s’aniran aplicant els coneixements directament al Web que gestiona cada professional, a mesura que s’exposin, comptant cada un d’ells amb un ordinador.
Pel que fa a la part de coneixements sobre els continguts dels Webs, es repartirà un dossier-guia amb exemples i es treballaran els textos per adaptar-los a les directrius de lectura fàcil. L’alumnat que ho desitgi podrà treballar sobre els continguts que aporti.
En cada una de les parts del curs, el docent proposarà als participants la redacció d’un projecte aplicat al lloc de treball dels continguts apresos. Al llarg dels dos mesos posteriors a la finalització del curs, els participants podran consultar amb el docent els dubtes que els puguin sorgir en aquest procés de transferència i se li farà arribar el projecte final per tal que en pugui fer una validació.

 

Professorat:
Toni Duarte, Departament de comunicació QVIE i
Eugènia Salvador, Associació Lectura Fàcil
Coordinació:
Marta Sánchez. QVIE