Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió econòmica per a no economistes

Objectiu:

 

  • Adquirir els coneixements de gestió econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual.

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 11
Durada (hores edició): 12
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
20.11.2013
27.11.2013
Horari:
De 09.00 a 11.30 h
Lloc:
A determinar
Aj. Barcelona
Objectius específics:

 

  • Adquirir eines pel maneig de continguts vinculats a:

               Gestió pressupostària.
               Interpretació de comptes d’explotació d’equipaments /serveis externalitzats.
               Facturació.

Continguts:
  • Gestió pressupostària:

       Definició i configuració del pressupost.
       Classificació: Orgànica, per programes i econòmica.
       Fases d’execució pressupostària vinculades al procés de contractació.
       Procediments especials de despesa: pagaments a justificar, bestretes de caixa fixa.

  • Interpretació de comptes d’explotació d’equipaments /serveis externalitzats.
  • Facturació:

       Criteris formals a tenir en compte.
       Objectiu de conformitat.
       Tràmits.

Observacions:

Les classes tindran un marc introductori teòric i una part eminentment pràctica amb una metodologia participativa, incorporant els assistents dubtes o qüestions de situacions practiques que estiguin valorant – treballant en el seu marc laboral habitual.

Coordinació:
Marisa Clua. QVIE