Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió financera i anàlisi pressupostària

Objectiu:
- Objectiu general: - Adquirir els coneixements de gestió financera i econòmica bàsica per desenvolupar les tasques en el lloc de feina habitual. - Objectius específics: - Adquirir eines pel maneig de continguts vinculats a: - Gestió pressup
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 3
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
Pendents de concreció. Vinculats a:
- Gestió financera i anàlisi pressupostària del programa SAP
- Pressupostos
- Càlculs de pagament (hores per servei), despeses empresa, càlculs
IBI per pròrroga d’un contracte...