Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió i resolució de conflictes: la violència laboral

Objectiu:
Conèixer les diferents manifestacions de conflicte que es poden generar dins de l’àmbit laboral i proporcionar models de prevenció i pautes d'actuació davant de situacions de violència.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 11
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Introducció
- criteris generals per a La prevenció de Les situacions de
violència en els centres de treball
- La Comunicació
- el conflicte i La seva resolució
- habilitats per al Control i gestió de situacions conflictives