Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió Projectes Arxivistes II

Objectiu:
- Augmentar la capacitat per col·laborar i integrar la pròpia activitat quotidiana amb la d'altres - Utilitzar eines i procediments per augmentar la capacitat de cooperació i coordinació, facilitant la consecució d'objectius comuns - Prioritzar la conse
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 20
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Marc conceptual del treball en equip.
- Principis bàsics d'interacció que afavoreixen el treball en equip.
- Del grup a l'equip. les grans diferències.
- Diagnòstic d'ubicació de l'equip.
- La pressa de decisions de l'equip.
- Desenvolupament dels rols dintre d'un equip.
- Tractament de comportaments dintre de l'equip.