Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Gestió tributària: Embargaments

Objectiu:
Assolir els coneixements teòrics i pràctics sobre gestió tributària d'embargaments l'àmbit de les oficines d'atenció ciutadana
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 1
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Conceptes bàsics
- fases dels embargaments
- Consulta i funcionalitats de l'aplicació SAP
- Exercicis: supòsits pràctics