Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Google Drive

Objectiu:
Aprendre a treballar amb documents de text, fulls de càlcul i presentacions de forma col·laborativa i conèixer les diferències entre Google Drive i Dropbox.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Introducció al Google Drive
- Funcions bàsiques amb documents
- Col·laboració en línia
- Compartició d'arxius i carpetes
- Ús de documents de text, fulls de càlcul i presentacions
- Ús de formularis