Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Habilitats de lideratge i motivació

Objectiu:
Aprendre a crear entorns de treball motivadors a través de l'acció del lideratge.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
Què és la motivació i per què motivar?
- Conceptes associats a La motivació.
- models explicatius de Les motivacions humanes.
- motivació externa i automotivació.

La motivació a l’àmbit del treball:
- motivacions individuals.
- motivacions de l’equip.
- motivacions de l’organització.
- diferències motivacionals de Les persones.
- Anàlisi dels Factors motivacionals dels col.laboradors i de l’equip.

Com ser un líder motivador.
- el líder i La seva Influència a La motivació.
- el rol del cap com a líder del seu equip.
- Incidència de cada estil sobre La motivació.
- el líder motivador.

Estratègies i tècniques de motivació.
- Gestió integral de la motivació:
- Tècniques de motivació.

L'automotivació.
- La necessitat d’automotivar-se.
- el poder de Les expectatives individuals.
- elements de l’automotivació.
- com automotivar-se davant diferents tasques o situacions.
- com automotivar-se davant Els fracassos.
- com desenvolupar La capacitat d’automotivació en Els altres.