Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Habilitats i tècniques per a secretaris i secretàries Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Reflexionar sobre el rol del professional en secretariat de direcció i potenciar-ne les habilitats positives i comunicatives.
 • Saber aplicar eines de comunicació eficaç amb el personal directiu i amb altres col·lectius destinataris.
 • Controlar situacions difícils i desenvolupar habilitats interpersonals que millorin les relacions en l'organització.
 • Aplicar tècniques d'organització del treball i entrenar situacions reals i casos pràctics.

 

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 20
Calendari: 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
12.12.2014
18.12.2014
23.12.2014
14.01.2015
Horari:
De 09.00 a 14.00 hores
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
AFEDAP
Objectius específics:
 • Reflexionar sobre el rol del professional en secretariat de direcció i potenciar-ne les habilitats positives i comunicatives.
 • Saber aplicar eines de comunicació eficaç amb el personal directiu i amb altres col·lectius destinataris.
 • Controlar situacions difícils i desenvolupar habilitats interpersonals que millorin les relacions en l'organització.
 • Aplicar tècniques d'organització del treball i entrenar situacions reals i casos pràctics.
Continguts:

Activitat d'inici: el rol del secretariat d'alta direcció dins l'organització.

Eines de treball

 • L'agenda, el telèfon, el correu electrònic, el check-list.
 • Redacció de documents.
 • Com prioritzar les tasques davant la urgència.

Comunicació presencial

 • Components de la comunicació: habilitats d'expressió. Habilitats de contingut.
 • Conductes clau per a les relacions interpersonals.
 • Comunicació telefònica: la veu, el llenguatge, l'entonació i la dicció.

Com afrontar situacions difícils

 • Com guanyar-se el respecte i l'atenció.
 • Resolució assertiva en les situacions difícils.

Treball col·laboratiu: treballar en equip

 • El perquè de la importància de treballar en equip.
 • La integració en els equips de treball.
 • La delegació i la presa de decisions.
 • La presa de decisions. Les diferents formes de prendre decisions.
 • La delegació.
 • Estratègies per propiciar que el comandament delegui.
 • Reunions amb el cap.

Protocol en l'organització

 • L'atenció a les visites i l'organització de reunions i viatges.
 • Coherència: imatge personal i professional en relació amb l'organització i el cap directe.

Dinàmica d'aplicació: jocs de rol de diferents situacions relacionades amb el contingut del programa.

Organització dels arxius de gestió

 • Els arxius de direcció: especificitats, necessitats i problemàtica.
 • Eines per gestionar la documentació d'alts càrrecs: quadre de classificació, índexs...
 • L'adaptació del quadre de classificació per als arxius dels/de les alts càrrecs.
Observacions:

En el taller es treballaran els continguts a través de:

- Exercicis específics (detonants per a la reflexió).

- Treball en petits grups (reflexió - conceptualització).

- Tècnica de panel (posada en comú, conceptualització).

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Àgueda Vallés
Xavier Hernández
Coordinació:
Alfons Ortega