Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Habilitats i tècniques per a secretaris i secretàries de direcció

Objectiu:
Potenciar les habilitats de relació, comunicació, gestió de situacions difícils i reflexionar sobre les tècniques d'organització del treball del professional en secretariat de direcció.
Adreçat a:
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 28
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
El rol del secretariat dins l'organització

Eines de treball
- L'agenda, el telèfon, el correu electrònic i la llista de control
- redacció de documents
- Priorització de Les tasques davant La urgència

Comunicació presencial
- Components de la comunicació: habilitats d'expressió i habilitats de
contingut
- Conductes clau per a Les relacions interpersonals
- Comunicació telefònica: la veu, el llenguatge, l'entonació i la dicció

Afrontament de situacions difícils
- Com guanyar-se el respecte i l'atenció
- resolució assertiva en Les situacions difícils

Treball col·laboratiu: treballar en equip
- el perquè de La importància de treballar en equip
- La integració en Els equips de treball
- La Delegació i La presa de decisions
- La presa de decisions. Les diferents formes de prendre decisions
- La Delegació
- estratègies per propiciar que el comandament delegui
- Reunions amb el cap
Protocol en l'organització
- L'atenció a les visites i l'organització de reunions i viatges
- Coherència: imatge personal i professional en relació amb
l'organització i el cap directe

Dinàmica d'aplicació: jocs de rol de diferents situacions relacionades
amb el contingut del programa

Organització dels arxius de gestió
- Els arxius de direcció: especificitats, necessitats i problemàtica
- Eines per gestionar la documentació d'alts càrrecs: quadre de
classificació, registre, índexs.
- L'adaptació del quadre de classificació per als arxius dels alts
càrrecs
- La gestió dels documents electrònics: especialment La gestió del
correu electrònic