Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Identificació i tractament de fons gràfi cs i fotogràfics

Objectiu:
Conèixer el tractament i la normativa aplicable a les imatges que neixen digitalment i aprendre quin és el tractament que cal donar a cada tipologia de document.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
-