Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Igualtat i no discriminació

Objectiu:
- Donar a conèixer la tasca de l'Oficina d'Atenció de l'Agència per a fomentar la igualtat i la no-discriminació. - Sensibilitzar a partir de la informació sobre la vulneració dels drets a l'entorn quotidià (a través de l'actuació dels/les professionals
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 13
Durada (hores edició): 2
Calendari: 1r trimestre