Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Influir i persuadir per contribuir als objectius comuns

Objectiu:
  • Conèixer els principis bàsics de la influència i de la persuassió en la comunicació interpersonal.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
13.12.2013
19.12.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
16.12.2013
18.12.2013
Horari:
de 9 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Adaptar la informació als interlocutors/res per aconseguir convènce`ls.
  • Preparar arguments per contrarrestar possibles objeccions.
  • Defensar la posició assertivament agumentant els plantejaments.
Continguts:
  • Principis bàsics d`influència i persuasió.
  • Influència i poder. Tàctiques d`influència.
  • Persuasió: protocols per a millorar la forma d`argumentar, per enfrontar un punt de vista amb el qual dissenteix i per superar un embús en la discussió.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Margarita Martí
Coordinació:
Mercè Gomis