Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Influir i persuadir per contribuir als objectius comuns

Objectiu:
Augmentar la capacitat de persuadir o influir per aconseguir la implicació d'altres persones, utilitzant una comunicació convincent i adaptada als interlocutors.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
-Marc conceptual de Les interaccions efectives
-Influència i poder
-Persuasió: protocols per millorar l'argumentació i per superar
un embús en la discussió