Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Informació i tramitació de l'Orpimo

Objectiu:
Assolir els coneixements teòrics i pràctics sobre la gestió i tramitació de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres en l’àmbit de les oficines d’atenció ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 2
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre
Continguts:
- Conceptes bàsics
- eines
- Accessibilitat i entorn de l’aplicació
- Funcionalitats
- Exercicis: supòsits pràctics