Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Informació i tramitació d'Orpimo, Omaia i Autoritas

Objectiu:
Adquirir els coneixements teòrics i pràctics sobre informació i tramitació de permisos d’obres, llicències d’activitats i inici d’expedients d’inspecció en l’àmbit de les oficines d'atenció ciutadana.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 18
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Marc legal: Introducció a La legislació vigent
- Conceptes bàsics
- responsabilitats
- Tipologia i classificació
- procediment
- eines
- documentació
- Accessibilitat i entorn de l’aplicació
- Funcionalitats
- Exercicis: supòsits pràctics